IDEI/PROPUNERI PENTRU DEZVOLTAREA URBANĂ A ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUD. ARGEŞ

Am decis că este vremea să mă implic activ în bunul mers al oraşului nostru şi mi-am făcut o echipă redutabilă pentru a câştiga alegerile locale şi a deveni noul primar al oraşului Ştefăneşti. Drept urmare, vă invit să descoperiţi o parte dintre proiectele pe care am de gând să le realizez în mandatul meu de primar.

ADMINISTRAŢIE/DEBIROCRATIZARE

 • Eliminarea birocraţiei din instituţia Primăriei Ştefăneşti;
 • Respectarea termenelor;
 • Rezolvarea rapidă a problemelor cetăţeanului cu profesionalism prin punerea interesului cetăţeanului pe primul plan;
 • Crearea unei platforme online de colectare a propunerilor sau ideilor cetăţenilor din Ştefăneşti, precum şi a celorlalţi interesaţi, şi transformarea acestora într-un „Ghid de Dezvoltare Urbană a Oraşului Ştefăneşti”, care să stea la baza dezvoltării oraşului pe termen mediu şi lung;
 • Transmiterea şedinţelor de consiliu local pe postul de televiziune local pentru informarea locuitorilor în timp real;
 • Realizarea unui birou în cadrul primăriei pentru proiecte europene. (deoarece în 30 de ani primarii şi viceprimarii din aceste echipe aleşi cu patru mandate, cu două mandate sau cu un mandat nu au realizat nici un proiect cel puţin de un euro.);
 • Propuneri ale locuitorilor pentru fiecare zonă în parte cu idei şi  soluţii pentru administraţia  locală;
 • Reglementarea, prin decizia consiliului local, la propunerea primarului, ca toţi locuitorii cu imobile să fie responsabilizaţi în privinţa curăţeniei în dreptul proprietăţii sale;
 • Responsabilizarea tuturor cetăţenilor care au terenuri agricole atât intravilan cât şi extravilan ca terenurile să fie cultivate şi întreţinute.
 • Întâlnirea primarului cu toţi oamenii de afaceri o dată pe an;
 • Alegerea consilierilor pe fiecare zonă în parte şi a secţiilor de votare;
 • Reorganizarea serviciului ADP cu atribuţiuni şi de mediu;
 • Schimbarea denumirilor din sat în cartiere;
 • Reorganizarea serviciilor în primărie: 80% mediul online virtual;
 • Întâlnire cu locuitorii din fiecare zonă cu Primarul o dată la şase luni;
 • Realizarea unui birou de audienţe în Cartierul Blocuri cu primarul sau un consilier al primarului;
 • Realizarea unui centru civic în Cartierul Blocuri, unde să fie centrul oraşului Ştefăneşti şi administraţia de conducere a Primăriei;

INFRASTRUCTURĂ

 • Decongestionarea traficului dinspre şi înspre Ştefăneşti prin:
 • Identificarea şi modernizarea rapidă a unor căi de acces (zona Zăvoi, căile de acces pe sub autostradă spre mun. Piteşti, zona baraj Valea Mare spre Mărăcineni, etc;
 • Reintroducerea mijloacelor de transport în comun (autobuze) către mun. Piteşti, etc;
 • Demararea unor iniţiative comune cu primăriile Piteşti, Mărăcineni, Budeasa în scopul obţinerii de fonduri europene şi naţionale pentru construirea unor căi de acces şi poduri moderne;
 • Realizarea unor sensuri giratorii în intersecţiile cu probleme (Valea Mare-Pluta, etc.);
 • Montarea unui sistem de supraveghere video în toate zonele oraşului, pentru descurajarea acţiunilor de aruncare a gunoaielor, altercaţii, furturi, etc.;
 • Asfaltarea tuturor zonelor rămase nemodernizate şi refacerea covorului asfaltic deteriorat;
 • Realizarea de trotuare şi piste de bicicletă în toate zonele care o permit;
 • Stabilirea unei strategii în etape de modernizare şi refacere a centrului Ştefăneştiului, zona Blocuri;
 • Modernizarea intersecţiei Râul Doamnei  Zavoi – Valea Mare;
 • Asfaltarea drumurilor din piatră cu prioritate pentru reducerea poluării mediului cu praf;
 • Realizarea unui transport în comun, civilizat, împreuna cu Primăria Piteşti;
 • Începerea demersurilor pentru realizarea zonei metropolitane Piteşti-Ştefăneşti;
 • Realizarea unei noi fântâni arteziene în Cartierul Blocuri;
 • Realizarea unui parc de distracţii;
 • Modernizare: DN7, Râul Doamnei, Vila Florica, Muzeul Goleşti, realizarea unei piste de biciclete pe traseul Râul Doamnei – intersecţie  Muzeul Goleşti. (Aducerea la aceeaşi masă a tuturor parlamentarilor de Argeş pentru realizarea acestui obiectiv fără culoare politică acolo unde s-a scris Istoria României moderne – Vila Brătienilor;

AGREMENT/SPORT

 • Identificarea unor zone verzi şi transformarea acestora în parcuri, terenuri de joacă pentru copii, zone de promenade, terenuri de tenis, etc;
 • Crearea unor trasee pedestre şi pentru biciclete în zonele împădurite ale oraşului, cu amenajarea unor locuri de odihnă (băncuţe, zone de belvedere, etc.);
 • Realizarea unei zone de picnic pentru locuitorii oraşului Ştefăneşti;

UTILITĂŢI

 • Extinderea reţelei de gaze, apă, canal către toate zonele rămase neracordate;
 • Curăţirea generală a oraşului de gunoaie şi impunerea unor sancţiuni drastice în acest sens;
 • Identificarea unor noi forme de colaborare cu firme de reciclare a deşeurilor pentru realizarea unor platforme de colectare a deşeurilor de alte tipuri decât cele menajere (moluz, textile, plastic, etc), după model occidental.
 • Extinderea conductelor de gaze în zonele aglomerate;
 • Reabilitarea sistemului de iluminat la un standard performant;

CULTURĂ

 • Punerea în valoare a imensului patrimoniu cultural al oraşului prin colaborarea cu Ministerul Culturii şi a celorlalte instituţii implicate în vederea desfăşurării unor acţiuni concrete de promovare şi conservare.